Hitri kontakt
Kerital
Kerital d.o.o.
Email: email

GSM: 041 704 990

- knjiženje

 • enostavno knjiženje v knjigo prihodkov in odhodkov

 • dvostavno knjiženje v glavno knjigo

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev

 • izpisa stanja kupcev in dobavitevljev

 • knjiženje v davčno knjigo

- poročanje

 • DURS-u o izplačanih plačah zaposlenih

 • DURS-u o obračunu prispevkov za zasebnika

 • DURS-u o drugih izplačilih

 • ZPIZ na obrazcu M4/M8 o delovni dobi

- obračun osnovnih sredstev

 • vodenje registra osnovnih sredstev

 • obračun amortizacije

- obračun plač

 • izračun in obračun plač zaposlenih

 • izračun in obračun prejemkov študentov, podjemne pogodbe, avtorski honoranji, nagrade

- davčni obračun

 • sestava in dostava davčnega obračuna na DURS in Ajpes