Hitri kontakt
Kerital
Kerital d.o.o.
Email: email

GSM: 041 704 990


  • enostavno knjiženje v knjigo prihodkov in odhodkov

  • dvostavno knjiženje v glavno knjigo

  • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev

  • izpisa stanja kupcev in dobavitevljev

  • knjiženje v davčno knjigo